Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ATMORELABELS gevestigd te Groningen aan het adres Zuiderkerkstraat 10A en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 84428201. 

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, woonadres en telefoonnummer. 

 

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 5 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  1. Informatie-aanvraag via telefoon of mail: de gevraagde gegevens beperken zich in beginsel tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor vervolgcontact.
  2. Passessie: jouw betreffende persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend gebruikt om jou (nader) te informeren en adviseren over de beste bij jou passende kleding.
  3. Reservering of afspraak: dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het door jouw gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail, telefoon of sms.
  4. Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf via bijv. onze socials of de website aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dat vinden we leuk en waarderen we zeer! Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom ATMORELABELS te voorzien. Hier kan je je altijd voor uitschrijven.
  5. Contactformulier: het kan ook zijn dat we gebruik maken van een contactformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan naam, e-mail en telefoonnummer. Het contactformulier dient ervoor om jou een antwoord te geven op onduidelijkheden of vragen.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ATMORELABELS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dus bij ons worden geen besluiten genomen enkel op basis van of met computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ATMORELABELS) tussen zou zitten.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Adbull gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Adbull gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in jouw eventuele winkelmandje bij ons bewaard blijven totdat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

 

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website.

 

Marketing cookies

Op deze website gebruiken wij advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor jou kan worden gepersonaliseerd, en wij (en derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagne prestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel dat wij opstellen op basis van jouw klik- en surfgedrag binnen en buiten onze website. Middels de cookies wordt aan jou als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld.

 

Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Instagram en TikTok om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en TikTok. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en TikTok zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Tip: lees bij tijd en wijle de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat deze doen met jouw (persoonlijke) gegevens die zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

 

Advertentiecookies

Wij adverteren online op Google- en op Google-partnersites. Dit doen we met behulp van Google Ads. Dit zorgt ervoor dat we een aantal dingen moeten registreren in het aankoopproces, dat gebeurt met behulp van cookies. Zo registreren we het als je op een van onze advertenties klikt en koppelen we die klik aan een orderbedrag op het moment dat je bestelt. Daarnaast leggen we vast hoeveel mensen op bepaalde advertenties klikken, hoe ze bij de advertentie gekomen zijn en of ze na de klik een aankoop hebben gedaan. Dit doen we simpelweg om te kunnen meten of onze advertenties relevant zijn voor jou als klant en om later in het proces af te kunnen rekenen met Google Ads.

Wij maken gebruik van Google Ads om jou als klant op de beste en meest relevante momenten te bereiken met onze content. Denk bijvoorbeeld ook aan content die je eerder op onze (mobiele) site hebt bekeken. Om dit te kunnen doen, maken we gebruik van Google’s zogeheten remarketing pixels. Dankzij deze pixels weten we waar en wanneer we je kunnen benaderen en weten we hoe we je nog beter gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen tonen, op basis van jouw gedrag op Google en Google partner-sites. Door middel van deze pixel krijgen we dus een ruw beeld van jou als klant waarop we vervolgens advertenties kunnen baseren.

Het resultaat van deze tracking kan zijn dat je content van ons tegenkomt op externe websites, zoals de Google zoekresultaten, maar bijvoorbeeld ook op sites van mogelijke concurrenten.

Let wel: de tracking informatie wordt door Google geanonimiseerd, dat betekent dat er een klant ID aan je gekoppeld wordt en dat is dan ook de enige wijze waarop je zichtbaar bent in het systeem. Persoonlijke gegevens als je e-mailadres en je telefoonnummer zullen nooit onder deze dataset vallen en kunnen dan ook niet door ons gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Geen behoefte aan gepersonaliseerde advertenties? Dan kun je dit simpelweg aangeven bij Google.

 

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn bij ons en bewaren wij veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan afgesloten kasten/kluizen/laden, firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt ATMORELABELS samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website-beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. 

 

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen persoonsgegevens niet langer verwerken (en dus ook niet bewaren) dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten om bijvoorbeeld fiscale reden langer bewaard worden dan andere, waarbij wij ons altijd moeten en zullen houden aan wettelijke bewaarplichten. 

 

Verwerkersovereenkomsten

Met alle betreffende bij onze verhuur betrokken externe partijen wisselen we zo weinig mogelijk persoonsgegevens uit en hebben we afspraken gemaakt omtrent persoonsgegevens. Middels deze overeenkomst is o.a. de veiligheid bij het delen en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd en hebben we met die partijen afspraken gemaakt oer hoe te handelen in geval van een zogeheten datalek, zoals een computer-hack bij ons of bij hen en waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn.

 

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur ons dan een e-mail via het mailadres atmorelabels@gmail.com.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een datalek met (waarschijnlijk) een hoog risico voor jouw rechten, belangen of vrijheden, dan stellen wij jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan direct op de hoogte. Waarmee we niet willen zeggen dat wij een datalek altijd ook zullen (moeten) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je moeite met hoe wij omgaan met jouw gegevens of hebben we onverhoopt een kwestie waar we samen niet uitkomen? Dan heb je het recht om een vraag of klacht in te dienen bij de zogeheten Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen of onduidelijkheden

Bij vragen of onduidelijkheden over jouw persoonsgegevens bij ons, kun je ons altijd mailen via atmorelabels@gmail.com

 

Versies

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast of aangevuld, ook zonder dat we daar actief melding van doen. De meest recente versie is altijd van toepassing en te vinden op onze website www.atmorelabels.com.